Το μπάνιο, μία γιορτή

 

(στη θάλασσα με το τρακτέρ)

 

Τραχὺ τραγοῦδι στῶν τρακτὲρ τὰ πλῆκτρα κρούει κραταιά κι ἁδρὰ
τὸ ροζιασμένο, τὸ ζεστό, τ' ἀδελφικό σου χέρι

 

ΕΣΣΔ, ποίημα του Γιάννη Ρίτσου (γνήσια φλέβα σοσιαλιστικού ρεαλισμού)

 

 Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή

 

Το μπάνιο, μία γιορτή