Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου 

Στην κατοικία-μουσείο τους στα Ανάβρυτα 

 (2001)

 

 Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου

 

Μουσική βραδιά στους Εμφιετζόγλου
Το "ελληνικό Μιλένιουμ". H πλήρης αποδελτίωση (σε συνέχειες) της "κοσμικής" στήλης του περιοδικού Symbol.