Δύο όψεις του καλοκαιριού

 

Μελισσουργοί ('Ηπειρος) και Κάτω Σαμικό (Ηλεία)

 

 

 

Δύο όψεις του καλοκαιριού
Η πλατεία στους Μελισσουργούς. © Σπύρος Στάβερης