Στο 98,4% του ΑΕΠ υποχώρησε το δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ), επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη πρόβλεψή του.


Στις αρχές του Νοεμβρίου το ΓΔΔΧ είχε αποπληρώσει πρόωρα μέρος του χρέους της κυβέρνησης προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ύψους 620 εκατομμυριών ευρώ, μειώνοντας το χρέος (προς την ΚΤΚ )στα 510 εκατ. ευρώ.


«Ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από το 107% στο 98,4% στο τέλος του 2017», αναφέρεται στο οικονομικό δελτίο που εξέδωσε το ΓΔΔΧ για το Φεβρουάριο του 2018.


Πέραν από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους προς την ΚΤΚ, η αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ υποβοηθήθηκε και από τον ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΑΕΠ σε απόλυτους αριθμούς.

 

Βάσει του ρυθμού ανάπτυξης 3,9% για το 2017, το ΑΕΠ σε απόλυτους αριθμούς υπολογίζεται στα 18.828 εκατ. ευρώ.


Το ΓΔΔΧ σημειώνει ότι το αποθεματικό ρευστών διαθεσίμων καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2018.

 

Επίσης, σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, η απόδοση του ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας που λήγει το 2024, το οποίο αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση στις αγορές, κινήθηκε ανοδικά από το 1,31% στο 1,61%, παραμένοντας ωστόσο σημαντικά χαμηλότερα από την απόδοση 2,61%, κατά την έκδοσή του τον Ιούνιο του 2017.