Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η δυνατότητα τηλεργασίας

Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η δυνατότητα τηλεργασίας Facebook Twitter
Παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η δυνατότητα τηλεγρασίας (Pixabay)
0

Την δυνατότητα παράτασης της τηλεργασίας δίνει νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση «η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου.»

Η σχετική απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ