Σε έκθεση που συνέταξε  ο καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστημίου της Βρέμης Αντρέας Φίσερ – Λεσκάνο υποστηρίζει ότι η Τρόικα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα και μια προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα δικαιώσει τη χώρα.

 

Η έκθεση συντάχθηκε με εντολή  της Αυστριακής Ομοσπονδίας Συνδικάτων, του Αυστριακού Εργατικού Επιμελητηρίου (αυστριακό Εργατικό Κέντρο) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων και συμπεραίνει ότι ορισμένοι όροι που έχουν επιβάλει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

 

Ο καθηγητής σημειώνει ότι η τρόικα έχει απαιτήσει δυσανάλογες παρεμβάσεις στο εργατικό δίκαιο και στο κοινωνικό σύστημα της Ελλάδας. Επίσης ότι με την επιβολή μειώσεων στους μισθούς παραβίασε το θεμελιώδες δικαίωμα ελεύθερης διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, ενώ με την επιβολή διαφόρων άλλων δεσμεύσεων στην Ελλάδα παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα για εργασία, στέγη, κοινωνική ασφάλεια και ιδιοκτησία.

 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση κατώτατων μισθών, η μετάθεση των διαπραγματεύσεων για τις συλλογικές συμβάσεις σε επίπεδο επιχείρησης, οι περικοπές στο σύστημα υγείας ή ο περιορισμός της επιδότησης στην κατασκευή στέγης, ως παρεμβάσεις δεν καλύπτονται από το Δίκαιο της ΕΕ.

 

Το συμπέρασμα του καθηγητή Φίσερ-Λεσκάνο είναι ότι τυχόν προσφυγές θα μπορούσαν να έχουν θετική έκβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

 

Επίσης, αναφέρει πως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα μπορούσαν να γίνουν προσφυγές και «κατά ενεργειών κρατών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας». Θα μπορούσαν επίσης να γίνουν προσφυγές κατά μεμονωμένων κρατών στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.