Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας

Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας. Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993

 

Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας. Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993

 

Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας. Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993

 

Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας. Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993

 

Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας. Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993

 

Οι Stereo Nova στον κινηματογράφο Star της Ομόνοιας. Τα φώτα των Χριστουγέννων του Δεκέμβρη του 1993