Η skipper

 

και ο ψαράς

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς

 

Η skipper και ο ψαράς