'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.
H 'Ειμι, μωρό, με την οικογενειά της.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.

 

'Ειμι. Η ματαιωμένη υπόσχεση.