Αλλαγές; φέρνει τροπολογία στα ταξί και συγκεκριμένα στον τρόπο πληρωμής για ταξί που συνεργάζονται με εταιρείες που λειτουργούν πλατφόρμες διαμεσολάβησης μεταφοράς επιβατών, όπως η Beat.

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση - ενημέρωση προς τους οδηγούς ταξί που εξέδωσε η ΠΟΕΙΤΑ (Παννελήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων) με την τροπολογία απαγορεύεται η είσπραξη του κομίστρου από κάθε διαμεσολαβητική εταιρεία.

 

Αυτό σημαίνει για τους επιβάτες που θέλουν να πληρώσουν με κάρτα πως θα πρέπει να την έχον μαζί τους και για τα ταξί πως πλέον αν θέλουν να συνεχίσουν με την Βeat ή αντίστοιχες πλατφόρμες όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαμεσολάβησης Bolt (Taxify), θα πρέπει να εγκαταστήσουν τερματικά ηλεκτρονικών πληρωμών (POS), ώστε να δέχονται πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, κάτι που λίγοι έχουν σήμερα.

 

Οι εταιρείες που θίγονται άμεσα από την συγκεκριμένη κίνηση δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη και τα νομικά τους τμήματα εξετάζουν την τροπολογία.

 

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της η ΠΟΕΙΤΑ αναφέρει:

 

Όσοι συνάδελφοι συνεργάζονται με εταιρίες εφαρμογών πρέπει να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του Ν 4607/2019 και συγκεκριμένα το άρθρο 75 με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 4530/2018 ως εξής:


1. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής:


Εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

 

Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής.

 

 

Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης.

 

 

Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα, να εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί.».


Σημείωση : Με αυτή την τροπολογία απαγορεύεται η είσπραξη του κομίστρου από κάθε διαμεσολαβητική εταιρία. Το κόμιστρο το εισπράττει μόνο ο ταξιτζής. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή καταβάλλεται στο τέλος του μήνα με την έκδοση σχετικού παραστατικού (τιμολογίου) και αφορά μόνο την συμφωνηθείσα προμήθεια .


Οτιδήποτε διαφορετικό συνιστά φορολογική παράβαση.