Τα φιδάκια της Παναγίας

 στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φίδια απ' το Μαρκόπουλο καλαίνω να με φάνε,
μα κείνα είναι τση Παναγιάς, και με χαϊδολογάνε.

 

 

 Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

"Εις το Μαρκόπουλο έχουμε ένα θαυμαστό γεγονός, περισσότερο παντός άλλου φυσικό και ολιγώτερο θρησκευτικό.
Εις μία τακτήν χρονικήν περίοδον από 6-16 Αυγούστου , εμφανίζονται εις τα θεμέλια του παλιού καμπαναριού μικρός αριθμός φιδιών μικρού μεγέθους, συμπαθέστατα, ήμερα και ακίνδυνα, έχοντα εις την κεφαλήν τέσσαρες μικρές κοκκίδες εις σχήμα Σταυρού και λόγω της εορτής της Παναγίας μας ονομάσθησαν ''Φιδάκια της Παναγίας''.
Οι Χριστιανοί προσέρχονται εις τον πανηγυρίζοντα Ιερόν Ναόν διά να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνουν διά να ιδούν, να αγγίξουν και να φωτογραφηθούν με αυτά.
Έτσι, ο όφις (το φίδι), εμφανίζεται ηττημένος από την νέα Εύα, την Παναγία μας, της οποίας ο καρπός της κοιλίας της, ο Νέος Αδάμ, ο Χριστός, επέφερε θανάσιμο πλήγμα εις αυτόν.
Αυτή είναι η θεολογική ερμηνεία του φυσικοθρηκευτικού φαινομένου και ακολουθεί η λαογραφική ερμηνεία του γεγονότος, βάσει της λαϊκής παραδόσεως."

Αρχιμανδρίτης Φώτιος Γαβριελάτος

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς

 

Τα φιδάκια της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς