'Ελληνες συγγραφείς

 

(3)

 

 Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018

 

 Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Μαργαρίτα Καραπάνου

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Μαργαρίτα Καραπάνου

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Αντώνης Σουρούνης

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Αντώνης Σουρούνης

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Αντώνης Σουρούνης

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Γαλάτεια Ριζιώτη

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Γαλάτεια Ριζιώτη

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Σοφιανός Χρυσοστομίδης

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Σοφιανός Χρυσοστομίδης

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Ευγενία Φακίνου

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Ευγενία Φακίνου

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Δημήτρης Σπάθης

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Δημήτρης Σπάθης

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Χρόνης Μίσσιος

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Χρόνης Μίσσιος

 

Πορτρέτα ελλήνων συγγραφέων (3)
Χρόνης Μίσσιος