Πλάκα by Night

Στη μετά-τουριστική Αθήνα

 

Φωτογραφίες Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Πλάκα by Night

 

Πλάκα by Night

 

Πλάκα by Night

 

Πλάκα by Night

 

Πλάκα by Night

 

Πλάκα by Night

 

Πλάκα by Night

 

Πλάκα by Night

 

Πλάκα by Night

 

Πλάκα by Night