1.

Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

2.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

3.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

4.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

5.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

6.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

7.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

8.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

9.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

10.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

11.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

 

Μην πετάτε το λίπος! Χρειάζεται στα εκρηκτικά!

 

12.

Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

13.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

14.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

 

Μην πετάτε φαγητό!

 

15.

Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

16.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

17.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

18.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

19.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

20.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

21.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

22.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

23.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

24.
Πόστερ προπαγάνδας του Θείου Σαμ

25.