1.

 

2.
 

3.
 

4.
 

5.
 

6.
 

7.
 

8.
 

9.
 

10.
 

11.
 

12.
 

13.
 

14.
 

15.
 

16.
 

17.
 

18.
 

19.
 

20.
 

 

Απαντήσεις:

 

1. Kurt Vonnegut, "Slaughterhouse Five"
2. Antoine de Saint-Exupéry, "The Little Prince"
3.T.S. Eliot, "The Waste Land"
4. F. Scott Fitzgerald, "The Great Gatsby"
5. George Orwell, "Animal Farm"
6. Margaret Atwood, "The Handmaid's Tale"
7. J. R. R. Tolkien, "The Fellowship of the Ring"
8. Thomas Pynchon, "The Crying of Lot 49"
9. William Shakespeare, "Macbeth"
10. William Blake, "The Marriage of Heaven and Hell
11. Emily Dickinson, "I'm Nobody! Who are you?"
12. William Carlos Williams, "Red Wheelbarrow"
13. Edgar Allan Poe, "A Dream Within a Dream"
14. Lewis Carroll, "Alice in Wonderland"
15. Allen Ginsberg, "Howl"
16. William Shakespeare, "Sonnet 116"
17. Joseph Heller, "Catch-22"
18. J. R. R. Tolkien, "The Fellowship of the Ring"
19. George Orwell, "1984"
20. Richard Adams, "Watership Down"

 

[via]