Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα
Nick Paleologos / SOOC

 

Με γραπτή δήλωσή του και επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά έγγραφα (9 συνολικά) ο Αλέκος Φλαμπουράρης απαντά στα «ψευδή και συκοφαντικά» δημοσιεύματα, όπως τα χαρακτηρίζει, του "Πρώτου Θέματος".

 

Αποκρούοντας τις αιτιάσεις του δημοσιεύματος, ο κ. Φλαμπουράρης επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι α) παραιτήθηκε από το ΔΣ της εταιρείας «Διάτμηση» στις 26.01.2015, β) μεταβίβασε τις μετοχές της εταιρείας που κατείχε (όπως προκύπτει από το από 26.01. 2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό αλλά και από το μετοχολόγιο της εταιρείας) και γ) στις 26.01.2015 προέβη στη διακοπή εργασιών (όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας φορολογικής αρχής), κατέθεσε το πτυχίο του και αίτηση συνταξιοδότησης.

 

Διαμηνύει ότι εάν μετά από τις διευκρινίσεις που δίνει και που συνοδεύονται από όλα τα σχετικά δημόσια έγγραφα δεν σταματήσει άμεσα «η συκοφαντική επίθεση του Πρώτου Θέματος» και δοθεί «συνέχεια στα ψεύδη», «την απάντηση θα δώσει η ελληνική δικαιοσύνη».


Ο κ. Φλαμπουράρης σημειώνει ότι «η αήθης χθεσινή επίθεση εναντίον μου από ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης είναι πολιτικά καθοδηγούμενη και συκοφαντική στοχεύει δε στην προσωπική και πολιτική μου εξόντωση καθώς και στην αποδόμηση του αναμφισβήτητου ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ξεπλυθούν οι τέσσερις δεκαετίες διαφθοράς και διαπλοκής του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος».

 

Ολόκληρη η δήλωση του Αλέκου Φλαμπουράρη:

«Η αήθης χθεσινή επίθεση εναντίον μου από ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης είναι πολιτικά καθοδηγούμενη και συκοφαντική στοχεύει δε στην προσωπική και πολιτική μου εξόντωση καθώς και στην αποδόμηση του αναμφισβήτητου ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ξεπλυθούν οι τέσσερις δεκαετίες διαφθοράς και διαπλοκής του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος.

 

Άξιος ο μισθός των κυρίων του Πρώτου Θέματος και των λοιπών εμπόρων του ψεύδους και της συκοφαντίας.

 

Για την αποκατάσταση της αλήθειας θέλω να δηλώσω τα κάτωθι:

Μόλις αποδέχτηκα την πρόταση να αναλάβω τη θέση του Υπουργού προχώρησα στις παρακάτω ενέργειες:

 

1. Παραιτήθηκα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Διάτμηση» στις 26.01.2015 κατά την έκτακτη ΓΣ της εταιρείας από την οποία προέκυψε νέο ΔΣ. Το δε πρακτικό της ΓΣ ως και το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νέου ΔΣ κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ στις 04.02.2015 όπως προκύπτει και από το με αριθμό πρωτοκόλλου 16542 σχετικό πιστοποιητικό.

 

2. Μεταβίβασα τις μετοχές της εταιρείας που κατείχα όπως προκύπτει από το από 26.01. 2015 Ιδιωτικό Συμφωνητικό αλλά και από το μετοχολόγιο της εταιρείας.

 

3. Την 26.01.2015 προέβην στη διακοπή εργασιών όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας φορολογικής αρχής, κατέθεσα το πτυχίο μου και αίτηση συνταξιοδότησης.

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, να τονίσω ότι η επίμαχη Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας Διάτμηση και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την οποία συκοφαντικά εγκαλούμαι, έχει ημερομηνία σύναψης την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 24.11.2014, ημερομηνία δηλαδή προ της ανάληψης οποιουδήποτε δημόσιου αξιώματος.

 

Σε ό,τι αφορά την κατάθεση στην εφορία του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών μου να ενημερώσω το Πρώτο Θέμα ότι όπως προκύπτει από το νόμο 4172/2013 και την ΠΟΛ 1032/2015 δεν υπάρχει καμία απολύτως υποχρέωση κατάθεσης του Συμφωνητικού στην αρμόδια φορολογική αρχή. Το εισόδημα από την μεταβίβαση των μετοχών αυτών θα συμπεριληφθούν στην φορολογική δήλωση του έτους 2015 και θα φορολογηθούν το επόμενο έτος. Μετά την αποχώρησή μου από το ΔΣ της εταιρείας και την μεταβίβαση των μετοχών που κατείχα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της εταιρείας δεν με αφορά.

 

Επίσης σε ό,τι αφορά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας για την οποία όλως ψευδώς αναφέρεται ότι καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την Δευτέρα 14.09.2015 ενημερώνω ότι ήδη από τις 03.02.2014 έχει καταχωρηθεί η από 24/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 10672/14 και Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 411401 σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η άυξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αν το ΓΕΜΗ διεκπεραίωσε το φάκελο την Δευτέρα 14.09.2015 αυτό επίσης δεν με αφορά.

 

Μετά από τις διευκρινίσεις αυτές οι οποίες συνοδεύονται από όλα τα σχετικά δημόσια έγγραφα ελπίζουμε ότι η συκοφαντική επίθεση του Πρώτου Θέματος θα σταματήσει άμεσα. Αν δοθεί όμως συνέχεια στα ψεύδη την απάντηση θα δώσει η ελληνική δικαιοσύνη.

 

Αθήνα 16.09.2015
Φλαμπουράρης Αλέκος»

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα

Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα

 

ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα

Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα

 

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ

Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα

Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα

Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα

 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟ ΤΑΧISNET

Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα

 

 

Η απάντηση του Θέματος:

 

Στη δημοσιότητα έγγραφα για τις μετοχές Φλαμπουράρη- Διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσίευματα