Το πλέγμα μέτρων για άνεργους, νέους αλλά και ευάλωτα νοικοκυριά που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε ο Υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης. 

 

«Η ενίσχυση της απασχόλησης, και ιδιαίτερα της απασχόλησης των νέων, η μείωση των επιβαρύνσεων στην εργασία και η βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες», δήλωσε ο Υπουργός.

 

Ο ίδιος προανήγγειλε πως τους επόμενους μήνες θα ακολουθηθούν και άλλα μέτρα, «είτε αυτά αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ και τα προγράμματα για εργαζόμενους και ανέργους (…) είτε αφορούν συνολικότερα μέτρα κοινωνικής πολιτικής» για εργαζόμενους και  ανέργους.

 

 

1. Το «πρώτο ένσημο»

 

Πρόκειται για ένα μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όλους τους νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία. Στοχεύει να διευκολύνει την είσοδο στην αγορά εργασίας των νέων. 

 

Οι νέοι έως 29 ετών που δεν έχουν προϋπηρεσία, όταν θα προσλαμβάνονται με πλήρη απασχόληση, θα ενισχύονται από την πολιτεία επί  6 μήνες με 1.200 ευρώ για όλη την περίοδο. Τα 600 ευρώ θα κατευθύνονται στους εργοδότες, μειώνοντας έτσι το μισθολογικό κόστος. Τα άλλα 600 θα πηγαίνουν απευθείας στο νέο και στη νέα, επιπλέον της αμοιβής τους, για να τα αξιοποιήσουν όπως οι ίδιοι θέλουν.

 

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2022  σε συνέχεια νομοθετικής ρύθμισης που θα έρθει σύντομα στη Βουλή. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη προβλέπονται τα εξής: 

 

  • Την ευθύνη για τη διαχείρισή του θα την έχει ο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  • Το πρόγραμμα θα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας παρόμοια με αυτή που ισχύει για άλλα προγράμματα, του Υπουργείου ή του ΟΑΕΔ.
  • Θα μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα, όπως π.χ. αυτό των 150.000 νέων θέσεων εργασίας (σ.σ. Το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας που ήδη «τρέχει» και στο οποίο προστίθενται άλλες 50.000 θέσεις) .Θα μπορεί να συνδυαστεί επίσης με προγράμματα του ΟΑΕΔ.
  • Όπως σημειώθηκε ήδη από το υπουργείο Οικονομικών, θα προβλέπεται επιδότηση και για θέσεις  μερικής απασχόλησης καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους- η οποία θα είναι στο 50% σε σχέση με τις θέσεις πλήρους απασχόλησης.

 

Το «πρώτο ένσημο» καλύπτει όλους τους νέους από 18-29 ετών που δεν έχουν εργαστεί και όχι μια συγκεκριμένη κατηγορία νέων, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα προγράμματα του ΟΑΕΔ και «κινητροδοτεί τον ίδιο τον νέο να βρει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τον προσλάβει προκειμένου να λάβει την επιδότηση. Δε χρειάζεται δηλαδή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κάποια μεσολάβηση του ΟΑΕΔ».

 

Σύμφωνα με τον υπουργό, με βάση τον τον προϋπολογισμό μπορεί να καλυφθούν 35 χιλιάδες νέοι και αν κριθεί αναγκαίο ο προϋπολογισμός  μπορεί να αυξηθεί.

 

2. Επέκταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι το τέλος του έτους

 

Μέχρι το τέλος του έτους επεκτείνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που έληγε τέλος Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά στις λεπτομέρειες του μηχανισμού, ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει το χρόνο εργαζομένου  πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας.

 

Για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, ο προϋπολογισμός θα ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής (μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους αμοιβής)  που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου (επί του 100% που προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας). Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας ούτε σε μείωση του ύψους της αμοιβής του εργαζομένου.

 

3. Επέκταση του προγράμματος των 100.000 νέων θέσεων εργασίας

 

Από το 2022 οι επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας αυξάνονται από τις 100.000 στις 150.000.
 

 Η βασική του λειτουργία είναι η επιδότηση επί  6 μήνες όλου του μη μισθολογικού κόστους που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη. Στόχος είναι να δοθεί κίνητρο για νέες προσλήψεις.

 

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική ρήτρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Διαθέτει ειδική μέριμνα για τους  μακροχρόνια ανέργους, καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους, ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας.

 

4. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

 

Επεκτείνεται για όλο το 2022 η μείωση των 3 μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

 

5. Διπλή καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος το Δεκέμβριο

 

Κατά το μήνα Δεκέμβριο θα καταβληθεί εις διπλούν του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε όλους τους δικαιούχους που είναι περί τα 257.000 νοικοκυριά (500.000 άτομα).

 

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα απευθύνεται σε νοικοκυριά και αστέγους που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η εισοδηματική ενίσχυση ξεκινά από 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κατά 100 ευρώ το μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 50 ευρώ τα μήνα για κάθε ανήλικο παιδί.

 

6. Δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ/μήνα) για επιπλέον δυο μήνες

 

Το μέτρο αφορά Ιούνιο και Ιούλιο για τους καλλιτέχνες και Μάιο και Ιούνιο για τους ξεναγούς.

 

7. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό έως τον Δεκέμβριο

 

Ο λόγος για  το πρόγραμμα στήριξης θεάτρων, κινηματογράφων και μουσικών σκηνών καθώς προκειμένου να μετριαστούν οι  δυσμενείς συνέπειες από την πανδημία του κορωνοϊού, δόθηκε με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δυνατότητα παράτασης των υποστηρικτικών μέτρων.

 

Πώς επηρεάζουν τα νέα μέτρα τα εισοδήματα

 

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη «η μείωση κατά τρεις μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα, η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση της φορολογίας εισοδήματος που είχε προηγηθεί και η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2 %» οδηγούν σε ετήσιο όφελος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, 160 ευρώ το χρόνο για εργαζόμενο με μηνιαίο μικτό μισθό 700 ευρώ».

 

Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με τον ίδιο «το όφελος για μισθωτούς με απολαβές 1000 ευρώ από μείωση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογία διαμορφώνεται σε 355 ευρώ το χρόνο, για μισθό 1200 ευρώ το όφελος κλιμακώνεται σε 389 ευρώ και για μισθό 2000 ευρώ το όφελος είναι 691 ευρώ».

 

Χατζηδάκης: Όφελος 160 έως 691 ευρώ τον χρόνο για τους εργαζομένους από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ
Η βελτίωση των εισοδημάτων (φορολογία και εισφορές) - Πηγή: Υπουργείο Εργασίας.

 

Χατζηδάκης: Όφελος 160 έως 691 ευρώ τον χρόνο για τους εργαζομένους από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ
Η βελτίωση των εισοδημάτων (κατώτατος μισθός) - Πηγή: Υπουργείο Εργασίας.