Υποχρεωτική τηλεργασία για το 40% των εργαζομένων στην Αττική ορίζουν τα νέα έκτακτα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από αύριο Δευτέρα, για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

 

Η εφαρμογή του μέτρου αρχικά ορίζει την υποχρέωση για τους εργοδότες να ενημερώσουν για το 40% των εργαζομένων τους που θα εργαστούν με τηλεργασία.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, που επικαλείται το ethnos.gr, οι εργοδότες όλων των επιχειρήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής θα έχουν περιθώριο ένα 24ωρο από την δημοσίευση της ρύθμισης σε ΦΕΚ για να προαναγγείλουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»  τους μισθωτούς που θα τεθούν υποχρεωτικά σε καθεστώς τηλεργασίας έως τις 4 Οκτωβρίου.

 

Το μέτρο εφαρμόζεται ανεξαρτήτως ΚΑΔ, μεγέθους και λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης, το ποσοστιαίο όριο  του 40% της υποχρεωτικής τηλεργασίας σε μια επιχείρηση υπολογίζεται επί των μισθωτών, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από απόσταση.


Στην περίπτωση δηλαδή εταιρείας με 50 εργάτες και 20 υπάλληλους γραφείου, το 40% υπολογίζεται επί των 20 υπαλλήλων γραφείου.

 

Σύμφωνα µε το νέο πλαίσιο, η τηλεργασία θα μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

 

Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού και τη συντήρησή του ενώ στην περίπτωση που ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία.

 

Αναλόγως, πρέπει αν ορίζεται και το μηνιαίο πρόσθετο κόστος για τον εξοπλισμό, το οποίο αν δεν καταβάλλει ο εργοδότης βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και µε ποινικές κυρώσεις, όπως επίσης και µε την ακύρωση της συμφωνίας περί τηλεργασίας.


Ο εργοδότης υποχρεούται επίσης να τηρεί το ωράριο εργασίας, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται εγγράφως.

 

Εγγράφως πρέπει να προσδιορίζεται και τυχόν συμφωνία µε τον εργαζόμενο για τα χρονικά όρια της τηλε-ετοιµότητας και τις προθεσμίες ανταπόκρισης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, απαγορεύεται ρητά η χρήση κάμερας για τον έλεγχο του εργαζομένου.

 

Προσέλευση και αποχώρηση με βάρδιες

 

Σε τέσσερα κύματα η προσέλευση για όσους εργαζόμενους δεν τελούν υπό καθεστώς τηλεργασίας από αύριο στην Αττική.

 

Το ωράριο εργασίας των μισθωτών προσαρμόζεται υποχρεωτικά κατά την έναρξη και λήξη, ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν σε βάρδιες ανά μισή ώρα και εντός 2ώρου.

 

Σε κάθε περίπτωση η προσαρμογή του ωραρίου δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων ή την υπερωριακή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

 

Στο Δημόσιο, δε, τίθενται σε εφαρμογή τρία κύματα προσέλευσης, στις 7:00 π.μ. , στις 8:00 π.μ. και στις 9:00 π.μ.