Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει επτά υποτροφίες ενός έτους - Τα κριτήρια

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει επτά υποτροφίες ενός έτους - Τα κριτήρια Facebook Twitter
0

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 επτά υποτροφίες διάρκειας ενός έτους, πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία, για μεταπτυχιακές σπουδές ετήσιας διάρκειας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, σε διπλωματούχους του ΕΜΠ.

Το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις 15.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού και στις 10.000 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1) Να είναι διπλωματούχοι του ΕΜΠ.

2) Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31-12-1990.

3) Να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμιο, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού, για πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας πλήρους φοίτησης (full-time) και παρακολούθησης με φυσική παρουσία, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

4) Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την, με ίδια μέσα, οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.

5) Να μη λαμβάνουν ή λάβουν στο μέλλον, για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία ή δωρεά ή βοήθημα ή οιασδήποτε μορφής άλλη οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ευγενίδου ή άλλη κοινωφελή περιουσία, κληρονομιά, κληροδοσία και εν γένει από άλλο φορέα.

6) Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.

7) Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Οι υποτροφίες θα αποδοθούν σε διπλωματούχους του ΕΜΠ για αντικείμενα σπουδών μεταπτυχιακού, στοχευμένα στο πεδίο των επιστημών μηχανικού. Χορηγούνται μόνο για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία διάρκειας ενός έτους. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως ή για σπουδές διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους, δεν γίνονται δεκτές.

Χρονοδιάγραμμα

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι τις 10 Ιουνίου 2020.

Οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν από την Επιτροπή Υποτροφιών του Ιδρύματος Ευγενίδου στις 22 Ιουνίου 2020.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ. 210-9469600.

Σημειώνεται, ότι τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή και τηλεφωνικά, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης και χωρίς προσωπικά στοιχεία, το αργότερο έως την 15η Ιουλίου 2020 και για τη λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ