ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΡΙΖΑ

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας: Δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος να προμηθεύεστε δισκία ιωδίου

Επιτροπή Πυρηνικής Ασφάλεια: Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από διαρροή πυρηνικής ενέργειας Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash.
0

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) αναφέρει ότι σε περίπτωση ραδιολογικού ή πυρηνικού συμβάντος στην Ουκρανία, «λόγω της μεγάλης απόστασης, δεν μπορεί να προκληθεί κατάσταση κινδύνου στην Ελλάδα που θα απαιτούσε επείγοντα μέτρα προστασίας της ζωής ή της υγείας από την ακτινοβολία».

«Είναι γεγονός ότι η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία απειλείται εν μέσω του πολέμου. Η ΕΕΑΕ παρακολουθεί ενεργά και αδιάλειπτα την κατάσταση στην Ουκρανία όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια. Μέχρι σήμερα, με βάση τα πλέον αξιόπιστα διαθέσιμα δεδομένα, η κατάσταση της ραδιενέργειας περιβάλλοντος στην Ουκρανία καθώς και σε όλες τις γειτονικές της χώρες αναφέρεται φυσιολογική», σημειώνεται σε πρόσφατη ανακοίνωση.

Τα σενάρια ατυχημάτων που περιλαμβάνονται στον οδηγό με τίτλο «Προσέγγιση HERCA-WENRA για τον καλύτερο διασυνοριακό συντονισμό των ενεργειών προστασίας κατά την πρώιμη φάση ενός πυρηνικού ατυχήματος» που εκδόθηκε το 2014 αποτελούν μια έγκυρη βάση αναφοράς. Σε αυτά τα σενάρια, όπως αναφέρει ο οργανισμός «η προφυλακτική χορήγηση ιωδίου θα μπορούσε να συστήνεται σε απόσταση έως και τα 20 km ή και έως περίπου 100 km από το πυρηνικό εργοστάσιο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του ατυχήματος». 

Ο σχεδιασμός της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΑΕ, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, έχει εκπονήσει πρόσφατα νέο, πλήρως αναθεωρημένο εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων.

Σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, βάσει των οποίων το σχέδιο αυτό αναπτύχθηκε, τα πιθανά μέτρα απόκρισης για την περίπτωση της χώρας μας περιλαμβάνουν εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων σε τρόφιμα και ζωοτροφές και, κατά μέγιστο, ενδεχόμενο περιορισμό στην κατανάλωση συγκεκριμένων τοπικά παραγόμενων ειδών. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται να καταστούν αναγκαία πιο δραστικά μέτρα, όπως η εκκένωση πληθυσμού ή η χορήγηση χαπιών ιωδίου.  

Ειδικά ως προς το τελευταίο, η ΕΕΑΕ δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι σε καμία περίπτωση δε θα καταστεί αναγκαία η χορήγηση χαπιών σταθερού ιωδίου στην Ελλάδα και δε συντρέχει κανένας απολύτως λόγος να προμηθεύεστε δισκία ιωδίου «προληπτικά» και «για κάθε περίπτωση». Σημειώνεται, ότι οι ταμπλέτες αυτές είναι φαρμακευτικό σκεύασμα του οποίου η αυθαίρετη λήψη χωρίς ιατρική αιτιολόγηση μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες.

Η χορήγηση ιωδίου σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος αφορά μόνο τον άμεσα επηρεαζόμενο πληθυσμό, κοντά στην περιοχή του ατυχήματος, όπου η προβλεπόμενη δόση ραδιενέργειας στον θυρεοειδή αδένα είναι πάνω από κάποια καθορισμένα επίπεδα. Το συγκεκριμένο μέτρο προστασίας δεν αφορά με κανέναν τρόπο περιοχές που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, όπως η χώρα μας, καταλήγει ο οργανισμός. 

Ελλάδα
0

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΡΙΖΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ