Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, οι τακτικές επισκέψεις σε μια δανειστική βιβλιοθήκη δίνουν τόση ευχαρίστηση όσο μια αύξηση μισθού – για την ακρίβεια, όσο μια αύξηση της τάξης των 1650 ευρώ.

 

Η έρευνα, η οποία εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η «ενασχόληση με τον πολιτισμό» επηρεάζει τη γενική ευημερία ενός ατόμου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συχνής χρήσης μιας δανειστικής βιβλιοθήκης και της αίσθησης ευημερίας. Το ίδιο ισχύει και για το χορό, για το κολύμπι και τις επισκέψεις στο θέατρο.

 

Η έρευνα σημειώνει ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να διαπιστωθεί αν οι άνθρωποι που αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι πηγαίνουν πιο συχνά στις βιβλιοθήκες ή αν οι συχνές επισκέψεις σε βιβλιοθήκες φέρνουν ευτυχία. Όμως ό,τι και από τα δύο κι αν συμβαίνει, αυτό που ισχύει είναι ότι «δεν είναι δύσκολο να διασκεδάσεις αν έχεις μια κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης!»

 

 

 

via