Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

 *

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης

 

 (2018)

 

 

 

 

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

 

Ξάνθη, Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018: η παρέλαση του Καρναβαλιού. Δεν έχω ξαναφωτογραφίσει 'Καρναβάλι'. Ούτε ξανατραβήξει τόσο πολλές φωτογραφίες σε τόσο λίγο χρόνο - ή φωτογραφίσει τόσο πολλούς, και άγνωστους, ανθρώπους, από τόσο κοντά.

Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Δανογλίδη για την πρόσκληση και την φιλοξενία - και την συντροφιά του, που με 'υιοθέτησε'.

Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης

 

Το καρναβάλι της Ξάνθης
© Παναγιώτης Ιωαννίδης