Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 Φεστιβάλ καλτ ταινιών (02.2006)

 

Φωτ. Σπ. Στάβερης

 

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη
Νίκος Τριανταφυλλίδης, Απόστολος Σουγκλάκος, Γιάννης Φλωρινιώτης.

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη
Απόστολος Σουγκλάκος.

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη
Νίκος Τριανταφυλλίδης, Κώστας Γκουσγκούνης.

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη

 

Το Gagarin του Νίκου Τριανταφυλλίδη