Λευκωσία

Πορεία για το κλίμα

 

Φωτογραφίες

Γιώργος Χριστοφόρου

 

 

Με αφορμή το παγκόσμιο κάλεσμα για "Γενική Απεργία Υπέρ της Κλιματικής Δικαιοσύνης και Ενάντια στον Αφανισμό", διάφορες κυπριακές περιβαλλοντικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες πολιτών ένωσαν τις δυνάμεις τους στην Πορεία για το Κλίμα που έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο στη Λευκωσία. Πριν από την έναρξη της πορείας, πραγματοποιήθηκε θεατρική παρέμβαση.

 

 

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου

 

© Γιώργος Χριστοφόρου
© Γιώργος Χριστοφόρου