Η Λένα Πλάτωνος στο παλιό σπίτι της Κυκλάδων  (1986)

 

Φωτ. Σπ. Στάβερης