Τον κώδωνα του κινδύνου για μία νέα απειλή που θα προκαλέσει «ρήγμα» στη συνοχή της Ευρωζώνης κρούει ο επενδυτικός οίκος Barclays.

 

Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στα κράτη - μέλη αναμένεται να διευρύνουν το χάσμα που χωρίζει τις δημοσιονομικά ισχυρές χώρες, από εκείνες που εμφανίζουν υψηλά χρέη και μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό.

 

Σύμφωνα με την Barclays, αυτή η αντίθεση στις προοπτικές μεταξύ των ισχυρών και των αδύναμων οικονομιών της Ευρώπης αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τη νομισματική ένωση.

 

Ωστόσο, την ώρα που ο επενδυτικός οίκος «βλέπει» ανάκαμψη με το πραγματικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης να επιστρέφει σε προ κρίσης επίπεδα έως το δεύτερο τρίμηνο του 2022, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το μέγεθος της ανάπτυξης, κάνοντας μάλιστα λόγο για επιβράδυνση.

 

Οι αναλυτές εξηγούν πως θα υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωσης της ζήτησης στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα αναδειχθούν τα «τραύματα» στις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας σε ασθενέστερες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, από την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού.

 

Την ίδια ώρα, οι αναλυτές υποστηρίζουν πως όσο βρίσκονται σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα, τόσο θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα χρεοκοπήσουν, καθώς θα αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον επενδυτικό οίκο Barclays, στην περίπτωση που οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών δεν προχωρούσαν σε μία σειρά από μέτρα στήριξης, οι χρεοκοπίες θα ήταν το 2020 κατά 30% υψηλότερες  σε σχέση με το 2019.

 

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), υπολογίζει ότι οι χρεοκοπίες στις ανεπτυγμένες οικονομίες θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 20% το 2021 σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.  Την ίδια στιγμή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υπολογίζει ότι το 8% των επιχειρήσεων που ήταν φερέγγυες πριν από την covid-19 θα χρειαστούν κεφαλαιακή ενίσχυση της τάξης των 2-3 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ για να μην χρεοκοπήσουν.