Ηλεκτρονικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να παταχθούν φαινόμενα οικονομικών απατών και υπεξαιρέσεων, όπως η περίπτωση Παπαγεωργόπουλου. Το σύστημα θα εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μέσω αυτού θα αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες κάθε μονάδας, θα δημιουργηθεί οργανόγραμμα με αυτοτελή Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, θα συνταχθεί ενιαίο εγχειρίδιο διαδικασιών που θα περιγράφει τα καθήκοντα των θέσεων εργασίας, θα υιοθετηθούν οι νέες τεχνολογίες και το νέο πληροφοριακό σύστημα ενώ θα εισαχθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες για κάθε λειτουργία του δήμου.

 

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, «ο εσωτερικός έλεγχος συνιστά μια ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση μέσα σε έναν οργανισμό» ενώ «παρέχει μια ανεξάρτητη γνώμη στους φορείς του οργανισμού αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων, τον έλεγχο και τη διοίκηση του οργανισμού.

 

Μάλιστα το δημοτικό συμβούλιο θα υποβάλλει, πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ ανάπτυξης νέων εργαλείων με στόχο την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις αλλά και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών.

 

Η πρόταση με τίτλο «e-thess» θα έχει κόστος κοντά  στα 3.800.000 ευρώ.