Συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια επέκτασης συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια και λοιπών διατάξεων , 22 Δεκεμβρίου 2015.

 Φωτογραφίες: Alexandros Michailidis / SOOC

 

Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 
Τώρα στη Βουλή - 14 φωτογραφίες απ' τη συζήτηση για το Σύμφωνο Συμβίωσης