Θρησκευτικά: Πώς θα δίνεται η απαλλαγή- Η εισήγηση του ΙΕΠ για τη διδασκαλία του μαθήματος

Θρησκευτικά: Πώς θα δίνεται η απαλλαγή- Η εισήγηση του ΙΕΠ για τη διδασκαλία του μαθήματος Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου MOTIONTEAM
0

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έδωσε στη δημοσιότητα την εισήγησή του προς το υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών.

Η εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής- που εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΙΕΠ- αφορά την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αναφορικά με το μάθημα των θρησκευτικών.

Μεταξύ άλλων, η εισήγηση προβλέπει ότι δεν χρειάζεται η αναφορά του θρησκεύματος των μαθητών, στην υπεύθυνη δήλωση των γονέως για την απαλλαγή από τα θρησκευτικά, παρά μόνο αρκεί η αναφορά ότι η δήλωση γίνεται για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως.

Συγκεκριμένα, το ΙΕΠ αναφέρει ότι «οι ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι, αγνωστικιστές ή άθεοι έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, χωρίς καμία δυσμενή συνέπεια, εφ' όσον οι γονείς τους υποβάλουν αξιόπιστη δήλωση ότι δεν επιθυμούν, για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως (άνευ περαιτέρω εξηγήσεως για τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις) να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών.

Ακόμη, σημειώνει πως η δήλωση ότι ο μαθητής «δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος», για να χορηγηθεί η απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπορεί να ισχύει γιατί: «είναι αντίθετη (α) με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 Σ, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως και τη θρησκευτική ελευθερία, ως συνταγματική αρχή και ως ατομικό δικαίωμα, (β) με το άρθρο 9 της ΕΣΔΑ, καθώς αντιβαίνει στην αρνητική θρησκευτική ελευθερία των μαθητών και των γονέων τους και (γ) με το άρθρο 5 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, που καθιερώνει την θεμελιώδη αρχή της αναγκαιότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Κατά συνέπεια, αναφέρει το ΙΕΠ, αρκεί η γενική επίκληση λόγων θρησκευτικής συνειδήσεως στη δήλωση και όχι η αναφορά της πίστεως ή της μη πίστεως σε συγκεκριμένο θρήσκευμα.

Επίσης, η εισήγηση επισημαίνει ότι «Συνιστά υποχρέωση του κράτους να οργανώνει το μάθημα των Θρησκευτικών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διδάσκεται με ικανό αριθμό ωρών διδασκαλίας και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε, με σαφήνεια και πληρότητα, τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, χωρίς να καλλιεργούνται αμφιβολίες ως προς τα στοιχεία που συγκροτούν την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, ούτε να προκαλείται σύγχυση με τη διδασκαλία άλλων δογμάτων και θρησκειών».

Η εισήγηση του ΙΕΠ για τα θρησκευτικά ΕΔΩ

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ