Η πρόσληψη συνολικά 2.338 ατόμων στο υπουργείο Πολιτισμού, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ, εγκρίνεται με απόφαση που υπογράφει η υπουργός, Λυδία Κονιόρδου.

 

Παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, με τις ανείσπρακτες, μη ρυθμισμένες οφειλές να ανέρχονται στα 2,2 δισ ευρώ σύμφωνα με τον Σκάι, η απόφαση του υπουργείου ξεκαθαρίζει πως η δαπάνη για την πρόσληψη του προσωπικού δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

 

Οι προσλήψεις των 2.338 ατόμων θα γίνουν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως 8 μήνες, σε υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν τις εφορείες Αρχαιοτήτων σε Κοζάνη και Φλώρινα - περιοχές όπου βρίσκονται μονάδες παραγωγής ενέργειας και ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ.

 

Η εφημερίδα «Τα Νέα», επισημαίνει πως ο αριθμός των προσλήψεων είναι εξαιρετικά μεγάλος, καθώς δεν προκύπτει από πουθενά με βάση τον φετινό προγραμματισμό της ΔΕΗ ότι θα σκάψει τόσο πολλά νέα πεδία, ώστε να χρειαστεί τόσο πολύ προσωπικό για να παρίσταται στις φετινές εκσκαφές. Η απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, 319 αρχαιολόγους, 1.840 εργάτες ειδικευμένους και μη, 39 αρχιτέκτονες και μηχανικούς, 55 συντηρητές αρχαιοτήτων.

 

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η έκταση πρέπει πρώτα να αποχαρακτηριστεί, δηλαδή να πραγματοποιηθούν σωστικές ανασκαφές από συνεργεία εργατών και αρχαιολόγων, που θα πληρωθούν από τον κύριο του έργου, όπως προβλέπει σχετικός νόμος του 2002, ανεξάρτητα αν θα βρεθούν ή όχι αρχαιότητες, αναφέρει το δημοσίευμα.