Ο ΠΟΥ αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών

Ο ΠΟΥ αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών Facebook Twitter
0

Στις 18 Ιουνίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τον νέο ταξινομητικό κατάλογο ICD-11, από τον οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι διαγνώσεις που αφορούσαν τις τρανς ταυτότητες από το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών.

Η νέα Διεθνής Ταξινόμηση των Νοσημάτων αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα, με τις αλλαγές να χαιρετίζονται διεθνώς.

«Τώρα έχουμε καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων γύρω από αυτή την κατάσταση και δεν σχετίζονται με μια κατάσταση ψυχικής υγείας», ανέφερε ένας αξιωματούχος του ΠΟΥ. «Η αντιμετώπιση που είχαμε σε ένα κεφάλαιο ψυχικής υγείας προκάλεσε πρόσθετο στίγμα για μια ήδη στιγματισμένη κατάσταση», πρόσθεσε.

Τα νέα και την εξέλιξη αυτή χαιρέτισε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών με ανακοίνωσή του το οποίο καλεί το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Ελληνική πραγματικότητα να βρίσκεται σε συμφωνία με την απόφαση αυτή.

Αναλυτικά όλη η ανακοίνωση:

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστή την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη της αφαίρεσης της ταξινόμησης της ταυτότητας φύλου από το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών.

Συγκεκριμένα χτες 18 Ιουνίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τον ταξινομητικό κατάλογο ICD-11, από τον οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι διαγνώσεις που αφορούσαν τις τρανς ταυτότητες από το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών.

Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή – σημείο καμπής για τη διεθνή κοινότητα των διεμφυλικών προσώπων που ανοίγει μία νέα εποχή σεβασμού των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων.

Με την έκδοση του νέου ταξινομητικού καταλόγου ICD-11 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει τις εισηγήσεις που είχαν γίνει από τις 22.8.2014, όταν έχει καταλήξει ενόψει της αναθεώρησης του ICD και της κυκλοφορίας της νέας έκδοσής του να αφαιρεθεί εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής την πρόσθεση κατηγορίας 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50) ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός των του κεφαλαίου των ψυχικών διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence), ώστε οι τρανς άνθρωποι να μη στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου.

Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία, ακόμη, με όλες τις αποφάσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται: «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό», ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·», ενώ με τη θέση αυτή έχει συνταχθεί ο Διαπολιτισμικός Κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών από την αρχή της ίδρυσής του και με πλήθος παρεμβάσεών του είχε εστιάσει στην μεταβολή των κατεστημένων αντιλήψεων που υπήρξαν πηγή στιγματισμού και βάση της άνισης μεταχείρισης και αποκλεισμών που υφίστανται τα τρανς πρόσωπα που μία εκ των αιτιών τους ήταν αντιλήψεις ψυχιατρικοποίησης της τρανς κατάστασης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμ το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Ελληνική πραγματικότητα να βρίσκεται σε συμφωνία με την απόφαση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και την Πολιτεία να αναθεωρήσει όλες τις πρακτικές και διατάξεις που στιγμάτιζαν τα τρανς πρόσωπα ως ψυχικά ασθενή.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ