Νομοσχέδιο για ΑΕΙ: Συμβούλιο φοιτητών με ενιαίο ψηφοδέλτιο και αλλαγές στην εκλογή πρυτάνεων

Νομοσχέδιο για ΑΕΙ: Συμβούλιο φοιτητών με ενιαίο ψηφοδέλτιο και αλλαγές στην εκλογή πρυτάνεων Facebook Twitter
Φωτ.: EUROKINISSI
0

Ίδρυση συμβουλίου φοιτητών, με εκλογή από ενιαίο ψηφοδέλτιο και ανάδειξη των πρυτάνεων από τα συμβούλια διοίκησης προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ, που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. 

Το νομοσχέδιο, που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, προβλέπει ακόμη μεταξύ άλλων θεσμοθέτηση του «ελληνικού Erasmus», ενίσχυση του ρόλου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατάργηση ατομικής αίτησης αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.

Κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση της ομάδας προστασίας των πανεπιστημίων, που τις επόμενες εβδομάδες θα μπει στα ιδρύματα που έχουν επιλεγεί, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

Αλλαγές στην εκλογή των πρυτάνεων 

Η σύγκλητος κάθε πανεπιστημίου θα ασχολείται μόνο με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα και όχι με διοικητικά και οικονομικά θέματα, τα οποία μεταβιβάζονται στο συμβούλιο διοίκησης, επεσήμανε η υπουργός Παιδείας.  

Τα συμβούλια διοίκησης θα αποτελούνται από έξι εσωτερικά μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΑΕΙ και πέντε εξωτερικά μέλη, που προέρχονται από καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού, φυσικά πρόσωπα και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Προβλέπεται θέση εκτελεστικού διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται από το συμβούλιο διοίκησης και μπορεί να προέρχεται εντός ή εκτός ΑΕΙ ή να είναι ιδιώτης. 

Ο πρύτανης, που θα είναι και πρόεδρος του συμβουλίου διοίκησης, εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία από τα μέλη του. «Δύναται να παύεται σε περίπτωση σπουδαίου λόγου και αυξημένης πλειοψηφίας» από το συμβούλιο διοίκησης. Οι αντιπρυτάνεις ορίζονται από το συμβούλιο διοίκησης κατόπιν πρότασης του υποψήφιου πρύτανη, κατά τη διαδικασία εκλογής του. Δεν αποτελούν μέλη του συμβουλίου διοίκησης και «δύναται να παύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για σπουδαίο λόγο». 

Συμβούλιο φοιτητών 

Επίσης, με το νομοσχέδιο θεσμοθετείται συμβούλιο φοιτητών σε κάθε ΑΕΙ. Αυτό θα αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των τμημάτων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όλοι «οι ενεργοί φοιτητές του α', β', και γ' κύκλου σπουδών». Το συμβούλιο φοιτητών δεν έχει καμία σχέση με τις φοιτητικές εκλογές και τις παρατάξεις, σύμφωνα με την ρεπόρτερ της ΕΡΤ Ελίνα Κολύβα. 

Το «ελληνικό Erasmus»  

Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων θεσμοθετούνται, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας: 

  • διεπιστημονικά κοινά/διπλά προπτυχιακά μεταξύ πανεπιστημιακών τμημάτων του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ, εντός και εκτός Ελλάδας,
  • δυνατότητα επιλογής μαθημάτων άλλων τμημάτων, της ίδιας ή άλλης σχολής εντός του ίδιου ΑΕΙ, κατά τις προπτυχιακές σπουδές,
  • δυνατότητα οργάνωσης περισσοτέρων του ενός προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ανά τμήμα, εφόσον επαρκεί το ανθρώπινο δυναμικό και οι υποδομές για τη λειτουργία τους,
  • «Ελληνικό Erasmus»: εσωτερική κινητικότητα φοιτητών μεταξύ ελληνικών ΑΕΙ
  • επαγγελματικά μεταπτυχιακά, κατόπιν συμφώνου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, στα οποία θα μπορούν να διδάσκουν και εμπειρογνώμονες από την αγορά εργασίας,
  • βιομηχανικά διδακτορικά
  • πλήρες πλαίσιο για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης,
  • θεσμοθέτηση προγραμμάτων σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree) τουλάχιστον ενός έτους για προπτυχιακούς φοιτητές, με απονομή διακριτού τίτλου σπουδών σε άλλο επιστημονικό πεδίο,
  • δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας με διάρκεια 7 εξάμηνων (3,5 ετών), 210 ECTS και υποχρεωτική πρακτική άσκηση.

Το «ελληνικό Erasmus» είναι η εσωτερική κινητικότητα φοιτητών μεταξύ ομοειδών ή μη προγραμμάτων σπουδών ελληνικών πανεπιστημίων για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής της Νομικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στην Πληροφορική. Προβλέπεται καθορισμός ενός ανώτατου ορίου μετακινούμενων ανά πρόγραμμα σπουδών και ανά εξάμηνο.

Σε ό,τι αφορά τα «βιομηχανικά διδακτορικά», θεσμοθετείται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, που αποτελούν «γέφυρα» μεταξύ του πανεπιστημίου και της βιομηχανίας, της έρευνας και της παραγωγικής διαδικασίας. Εκπονούνται στο πλαίσιο τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε υποψήφιους διδάκτορες, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης νέων προγραμμάτων σπουδών, χωρίς την άδεια του υπουργείου Παιδείας, όπως ισχύει μέχρι τώρα, παρά μόνο με την πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ και η ίδρυση εταιρειών με απόφαση των ΑΕΙ. 

Προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης ερευνητικού ινστιτούτου ή πανεπιστημιακού μουσείου σε άλλη πόλη και παραρτήματος στο εξωτερικό για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών, αλλά και νέο πλαίσιο αξιοποίησης της περιουσίας των ΑΕΙ.

Επιπλέον, καταργούνται οι ποσοστώσεις στον καθορισμό των διδασκόντων που προέρχονται εντός ή εκτός του ιδρύματος. Παράλληλα, απλοποιείται το πλαίσιο για την οργάνωση κοινών ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Θεσπίζεται το υποχρεωτικό κριτήριο της αριστείας για τα τέλη απαλλαγής φοίτησης ευάλωτων ομάδων, καθώς και η δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών με υποχρέωση προσφοράς έργου προς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή το πανεπιστήμιο. Δημιουργούνται start ups για φοιτητές, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες του πανεπιστημίου και παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των πανεπιστημίων σε εταιρικά σχήματα-εμπορικές εταιρείες.

Τέλος, αναφορικά με το ΔΟΑΤΑΠ, καταργούνται οι διαδικασίες «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία». Εφόσον ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνεται στο Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών, θα θεωρείται αυτόματα ακαδημαϊκά αναγνωρισμένος. Έτσι, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, θα διευκολύνονται οι ξένοι φοιτητές που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα και η ακαδημαϊκή πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

σχόλια

Δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ