Νέες βεβαιώσεις για τις μετακινήσεις των εργαζομένων, από και προς την εργασία τους, θα ισχύουν από τη Δευτέρα (15/2).

 

Τα νέα έντυπα «βεβαίωσης κίνησης εργαζομένων» έχουν ήδη αναρτηθεί στην ΕΡΓΑΝΗ και από αυτά αποκλείονται όσοι βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, τηλεργασίας και νόμιμης άδειας, επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας σε διευκρινίσεις που εξέδωσε.

 

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή μέσω του forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης- αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση.

 

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

 

Με νέο έντυπο μπορούν επίσης να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητα τους, η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας). Επίσης, με το νέο έντυπο θα μπορούν να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.

 

Για την ομαλή μετάβαση στις νέες βεβαιώσεις για τις μετακινήσεις των εργαζομένων θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα έως τις 06:00 της Τετάρτης (17/2). Για το διάστημα αυτό, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα.

 

Τις δύο πρώτες ημέρες εφαρμογής των νέων βεβαιώσεων- τη Δευτέρα και την Τρίτη- θα γίνονται έλεγχοι και συστάσεις προς τους εργαζομένους. «Από το πρωί της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου (6 π.μ.) το μέτρο θα εφαρμοστεί με τις προβλεπόμενες κυρώσεις», επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας.

 

Ποιοι δεν χρειάζεται να έχουν τα φορολογικά στοιχεία

 

Οι επιστήμονες αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα εκδιδόμενη από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, π.χ. Δικηγορικοί Σύλλογοι, Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Ιατρικοί Σύλλογοι, δεν απαιτείται προς πιστοποίηση της ιδιότητας τους να φέρουν την εκτύπωση των φορολογικών στοιχείων του, εφόσον επιδεικνύουν την σε ισχύ επαγγελματική ταυτότητα του Συλλόγου τους.

 

Επίσης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, επεσήμανε ότι τα έντυπα μετακίνησης αφορούν αποκλειστικά στο νόμιμο δηλωθέν ωράριο εργασίας. Για το δημόσιο, οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών που οφείλουν να διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες και από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και θα αναφέρεται και στους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασία.

 

Οι βεβαιώσεις κίνησης θα πρέπει να φέρνουν τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας, με τη φροντίδα των οικείων διευθύνσεων προσωπικού, ενώ θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

 

Η βεβαίωση μετακίνησης εργαζομένου

 

Η βεβαίωση μετακίνησης ελεύθερου επαγγελματία

 

Η βεβαίωση μετακίνησης μέλους διοίκησης