Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τι περιλαμβάνει

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τι περιλαμβάνει Facebook Twitter
Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τι περιλαμβάνει (EPA/Αρχείο)
0

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

Τίτλος του η «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Το νομοσχέδιο, που θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, συγκροτείται από 8 κεφάλαια και 58 άρθρα.

Στο Α΄Κεφάλαιο του νομοσχεδίου υπάρχουν ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας όπου μεταρρυθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο της απονομής ιθαγένειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται ο ανασχεδιασμός της διαδικασίας πολιτικογράφησης αλλογενών αλλοδαπών για την «αντικειμενική, διαφανή και γρήγορη απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αλλά και για την εξάλειψη των πηγών διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων».

Επίσης οι νέες ρυθμίσεις επιφέρουν την οργανωτική αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας για την επιτάχυνση της διαδικασίας και τη μείωση του διοικητικού κόστους και των εισροών στο σύστημα, καθώς και την αύξηση του βαθμού εποπτείας των οργανικών μονάδων.

Σύμφωνα με τον «Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», όπως αναφέρει στην Καθημερινή ο δρ του ΕΜΠ, γενικός γραμματέας Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιος Κ. Μπαλέρμπας, Έλληνες πολίτες γίνονται όσοι διαπιστωμένα διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα και έχουν αποκτήσει σημαντικούς δεσμούς με αυτή, έχοντας ενταχθεί στην κοινωνική πραγματικότητα.

Επιπλέον, όσοι αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντα του Έλληνα πολίτη, όπως επιτάσσει κι ο όρκος που δίνουν, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Έως σήμερα το κύριο στάδιο διαπίστωσης των προϋποθέσεων είναι η συνέντευξη που καλούνται να δώσουν ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης στο τελικό στάδιο και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει.

Στη συνέντευξη αυτή πρέπει ν' αποδείξουν ότι χειρίζονται τα ελληνικά σε βαθμό που τους επιτρέπει να συμμετέχουν απρόσκοπτα στην πολιτική ζωή.

Επίσης, οφείλουν να δείξουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την Ελλάδα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τους θεσμούς της, ώστε δικαίως να γίνουν πολίτες του κράτους.

Στο εξής θα διεξάγονται από το υπουργείο εξετάσεις τύπου Πανελλαδικών δύο φορές τον χρόνο, μέσω των οποίων οι αλλογενείς αλλοδαποί που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης θα αποκτούν το Πιστοποιητικό Γνώσεων Πολιτογράφησης.

Για τις εξετάσεις αυτές θα δημιουργηθεί Τράπεζα Θεμάτων που θα είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται εντός δέκα το πολύ ημερών. Ο καθένας θα μπορεί να δίνει την εξέταση όσες φορές θέλει. Οι ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (δυσλεκτικοί, άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι) θα εξετάζονται προφορικά.

Η διοργάνωση των πρώτων εξετάσεων αναμένεται με την ψήφιση του νομοσχεδίου, έως τον Ιούνιο του 2021.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση δύο νέων Διευθύνσεων σε Αττική και Μακεδονία που θα εξετάζουν αιτήσεις πολιτογράφησης των αλλοδαπών, οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοίτησαν στην ελληνική εκπαίδευση ή εκείνων που ήρθαν στη χώρα και αποφοίτησαν από το ελληνικό σχολείο ή το πανεπιστήμιο. Χωρίς εξετάσεις σε αυτή την περίπτωση.

Στο Β' Κεφάλαιο, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την Επιλογή Διοικήσεων στον Δημόσιο Τομέα , όπου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, θεσπίζεται ένα σύγχρονο πλαίσιο επιλογής των διοικήσεως του δημόσιου τομέα από την Κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική τήρηση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, σε εναρμόνιση με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

Η αποσύνδεση της Κυβέρνησης από την Διοίκηση, μέσω της αναγνώρισης καίριων αρμοδιοτήτων στους γενικούς διευθυντές και τους υπηρεσιακούς γραμματείς των υπουργείων συμπληρώνεται με την πρόβλεψη μιας «αξιοκρατικής διαδικασίας επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου».

Στο Γ' Κεφάλαιο του σχεδίου νόμου, με τίτλο «Ρυθμίσεις ζητημάτων Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με προσωπικό εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων, κινητικότητα προσωπικού ΔΕΥΑ, έκτακτο προσωπικό ΟΤΑ, διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» υπάρχουν διατάξεις με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών.

Αφορά σε λύσεις, που δίνονται σε χρονίζοντα προβλήματα αναφορικά με το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ και τη διαλειτουργικότητα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο Δ' Κεφάλαιο περιλαμβάνονται διατάξεις όπου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του υπουργείου Υγείας, μεταρρυθμίζοντας τη συγκρότηση αυτών προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης και ποιοτικότερης λειτουργίας τους.

Στο Ε' Κεφάλαιο υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος με το υφιστάμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

Το ΣΤ' Κεφάλαιο του νομοσχεδίου περιλαμβάνει διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ, όπου προστίθεται στο έργο που επιτελούν οι ειδικοί σύμβουλοι και οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες των δημάρχων και η σύνταξη (χωρίς πρόσθετη αμοιβή) μελετών και τευχών διαγωνισμών για έργα και υπηρεσίες του δήμου.

Στο Ζ' Κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι «λοιπές διατάξεις» του σχεδίου νόμου, όπου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Εθνικού Τυπογραφείου καθώς και των υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του ΕΚΠΑ.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/Καθημερινή

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

THE GOOD LIFO ΔΗΜΟΦΙΛΗ