Προειδοποιήσεις προς οχτώ κράτη μέλη διατύπωσε η Κομισιόν καθώς έχουν καθυστερήσει την εφαρμογή του νέου πλαισίου που αφορά την πάταξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

 

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιήσεις προς την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Η δέσμη των κανόνων αφορά μία γκάμα θεμάτων όπως τα ανταλλακτήρια κρυπτογραφημένων νομισμάτων, τις προπληρωμένες κάρτες και τις εταιρείες-βιτρίνα μεταξύ άλλων. Βάσει των συμπεφωνημένων, οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. θα έπρεπε έως τον Ιανουάριο του 2020 να εφαρμόσουν τους κανόνες οι οποίοι είναι αυστηρότεροι των παλαιοτέρων.

 

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Καθημερινή, οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. ολοκλήρωσαν τη διαδικασία κατάρτισης των κανόνων το 2017 και τους υιοθέτησαν το 2018. Ωστόσο, οι προαναφερθείσες χώρες κωλυσιεργούν και ακόμα δεν τους έχουν ενσωματώσει στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Εν τω μεταξύ, εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης, η επιτροπή αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κάνει λόγο για πρόοδο αλλά και σημαντικές αδυναμίες που παρατηρούνται στην Κύπρο.

 

Αναφέρεται ειδικότερα ότι η Κύπρος κατανοεί τους κινδύνους από το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε μεγάλο βαθμό και ότι έχει εφαρμόσει ορισμένα μέτρα για την άμβλυνση των βασικών κινδύνων. Εντούτοις, παραμένουν οι κίνδυνοι γύρω από το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και τις ξένες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο στην Κύπρο.

 

 

Με πληροφορίες από Καθημερινή