Επιδότηση από 500 έως και 2.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν 16.000 αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι προκειμένου να αναβαθμίσουν τις ηλεκτρονικές υποδομές τού γραφείου τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης είναι η προμήθεια εξοπλισμού όπως είναι: Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

 

Επιλέξιμες δαπάνες δεν αποτελούν οι προμήθειες για κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

 

Τα ποσά της επιδότησης καθορίζονται με βάση τον τζίρο του 2019. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιδότηση 2.000 ευρώ εάν το 2019 είχαν τζίρο έως 20.000 ευρώ 1.500 ευρώ εάν είχαν τζίρο από 20.000 έως 40.000 ευρώ 1.000 ευρώ για τζίρο από 40.000 έως 60.000 ευρώ 500 ευρώ για τζίρο πάνω από 60.000 ευρώ.

 

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ωφελούμενοι της Δράσης είναι Αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

 

Εξαιρούνται οι συμβολαιογράφοι, οι δικαστικοί επιμελητές, οι ασκούμενοι δικηγόροι, καθώς και όσοι παρέχουν υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών και διοργάνωσης πλειστηριασμών.

 

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από τις 16 Ιουνίου μέχρι και τις 30 Ιουλίου.