Τα παλιά σφαγεία, ο νέος εκθεσιακός χώρος του ΔΕΣΤΕ στην 'Υδρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο Doug Aitken.

 

 
H Chloe Sevigny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δάκης Ιωάννου, Doug Aitken, Chloe Sevigny, στο γεύμα μετά την παράσταση.