Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω

 

1992

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης

 

Ροκ συναυλία στο Αιγάλεω
© Σπύρος Στάβερης