Η απέναντι γωνιά

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά

 

Η απέναντι γωνιά