'Ερρικα Μπρόγιερ

 

 Εις ανάμνηση

 

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

 

 

'Ερρικα Μπρόγιερ: Εις ανάμνηση

 

'Ερρικα Μπρόγιερ: Εις ανάμνηση
© Σπύρος Στάβερης

 

'Ερρικα Μπρόγιερ: Εις ανάμνηση
© Σπύρος Στάβερης

 

'Ερρικα Μπρόγιερ: Εις ανάμνηση
© Σπύρος Στάβερης

 

'Ερρικα Μπρόγιερ: Εις ανάμνηση
© Σπύρος Στάβερης

 

'Ερρικα Μπρόγιερ: Εις ανάμνηση
© Σπύρος Στάβερης