Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

 "Κι ενώ περνά η νύχτα κατάλευκη"

Θανάσης Παπακωνσταντίνου

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο

 

Αγρύπνια στην Αντίπαρο