Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, η Suzuki έχει στρέψει τη φιλοσοφία και την στρατηγική εξέλιξής της, προκειμένου να παραδοθεί στις επόμενες γενιές ένα βιώσιμο περιβάλλον.


Το 2015, παρουσίασε στην Ευρώπη το πρώτο της υβριδικό μοντέλο, ενώ πριν ακόμα κι από την συνθήκη του Παρισιού για την Κλιματική αλλαγή (Μάρτιος 2016) έθεσε σε ισχύ το «Περιβαλλοντολογικό Πλάνο Suzuki 2015», στο οποίο καταγράφονται όλες οι δραστηριότητες της με οικολογικό χαρακτήρα.

 

Η Suzuki φροντίζει να είναι απόλυτα συμβατή με όλες τις περιβαλλοντολογικές νομοθεσίες και κανονισμούς, κάνοντας παράλληλα το επιπλέον βήμα και θέτοντας η ίδια ακόμη υψηλότερους στόχους.

Η οικολογική δραστηριότητα της Suzuki που υπαγορεύεται από την περιβαλλοντική της συνείδηση, αποτυπώνεται στις τεχνολογίες και στις δράσεις που πραγματοποιεί με σκοπό να μειώσει περαιτέρω το ενεργειακό αποτύπωμά της στον πλανήτη.

 

Τα σημαντικότερα στοιχεία της μάρκας είναι οι καινοτομίες που την χαρακτηρίζουν, η ποιότητα και η ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Το «Περιβαλλοντολογικό Πλάνο Suzuki» έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε όλες τις εταιρικές δομές της, δίνοντας ιδιαίτερη βάση σε κομβικούς τομείς όπως:

 

Η οικολογική συνείδηση της Suzuki αποτυπώνεται με τις νέες τεχνολογίες που λανσάρει στα υβριδικά μοντέλα της.
Η οικολογική συνείδηση της Suzuki αποτυπώνεται με τις νέες τεχνολογίες που λανσάρει στα υβριδικά μοντέλα της.


1. Μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη – Διατήρηση βιώσιμου περιβάλλοντος

Μέσω της κατασκευής οχημάτων με κορυφαία, στην κατηγορία τους, υβριδική τεχνολογία η οποία εξασφαλίζει απόδοση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, μειώνει τις εκπομπές ρύπων CO2, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομεί ενέργεια στην παραγωγή και κάθε μορφή εργασίας της.


2. Δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο των 3R Reduce-Reuse-Recycle (Μείωση - Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση)

Ελαχιστοποιώντας τα απορρίμματα της παραγωγικής διαδικασίας, χάρη στη μείωση δαπάνης των πόρων και συμβάλλοντας συνεχώς στις προσπάθειες ανακύκλωσης, όπως επιτάσσει η εποχή στις σύγχρονες κοινωνίες.


Με λίγα λόγια, η Suzuki φροντίζει να είναι απόλυτα συμβατή με όλες τις περιβαλλοντολογικές νομοθεσίες και κανονισμούς, κάνοντας παράλληλα το επιπλέον βήμα και θέτοντας η ίδια ακόμη υψηλότερους στόχους.


Μέσω των αυτοκινήτων που διαθέτει στην σύγχρονη γκάμα της, επιδιώκει να πετύχει την τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ποιότητας και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.