Το GT δεν είναι μόνο στα «super cars» αλλά και στη Realme