Πώς η αλλαγή του καιρού επηρεάζει τη σημασία της ενυδάτωσης του οργανισμού