Φροντιστήριο «αξία» Γλυφάδας: Πρότυπο ποιότητας και αξιοπιστίας.