Πάσχα στο στρατό

 

 

 

 

 

Φωτ. Βασίλης Ανδρίτσανος
Φωτ. Βασίλης Ανδρίτσανος

 

 

 

Φωτ. Σπ. Στάβερης
Φωτ. Σπ. Στάβερης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάσταση σε στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης το 1984. Φωτ. Γραφική παλιά Αλεξανδρούπολη.
Ανάσταση σε στρατόπεδο της Αλεξανδρούπολης το 1984. Φωτ. Γραφική παλιά Αλεξανδρούπολη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Επιτάφιος.
Ο Επιτάφιος.

 

 

 

Φωτ. Βασίλης Ανδρίτσανος
Φωτ. Βασίλης Ανδρίτσανος