Οι ωραίοι

 

των Αθηνών

 

(3)

 

Φωτ. Σπύρος Στάβερης