Γωνία Σταδίου με Αιόλου (2015). Φωτ. Σ.Σ.
Γωνία Σταδίου με Αιόλου (2015). Φωτ. Σ.Σ.

 

 

E la nave va

 

 

 

Γωνία Σταδίου με Αιόλου (31 Δεκεμβρίου 2017). Φωτ. Σ.Σ.
Γωνία Σταδίου με Αιόλου (31 Δεκεμβρίου 2017). Φωτ. Σ.Σ.