Η Ομόνοια του '93 με τα μάτια ενός σκύλου

 

 μία αδημοσίευτη, ατελής ιδέα από την εποχή του περιοδικού 01

 

Φωτ. Σπ. Στάβερης