Σιχαίνομαι το ποίημα το μεγάλο, ούτε μ' αρέσει

 

 

 

η δημοσιά που οδηγεί πολλούς εδώ κι εκεί

 

 


μισώ αυτόν που για έρωτα με όλους τρέχει, κι ούτε

 

 

 

πίνω από βρύση'  τα κοινά μ' αηδιάζουν όλα.

 

 


Ναι, Λυσανία, είσαι όμορφος, είσαι όμορφος – μα πριν

 

 


το πει καθάρια η ηχώ, λέει κάποιος: «Άλλος τον έχει!»